FILIPINO VOCABULARY OF THE DAY:
"ngiwiti"
Ito ang tawag sa ngiti na halos nakangiwi na sapagkat ikaw ay nagpipigil ng inis sa studyante mong di marunong umintindi ng simpleng Ingles.

FILIPINO VOCABULARY OF THE DAY:

"ngiwiti"

Ito ang tawag sa ngiti na halos nakangiwi na sapagkat ikaw ay nagpipigil ng inis sa studyante mong di marunong umintindi ng simpleng Ingles.